İmar Barışı

İmar Barışı

Denizli İmar Barışı, şehirdeki birçok yapıyı etkileyen bir düzenlemedir. İmar barışı, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınarak yasal hale getirilmesini amaçlar. Bu sayede, mülkiyet sorunlarından kaynaklanan sıkıntılar, yapı sahipleri için sona erer ve yapılar resmi olarak doğalgaz, su gibi temel hizmetlere bağlanabilir.

Özellikle 2017 yılından önce inşa edilmiş ve imara aykırı olan tüm binalar, Denizli İmar Barışı kapsamında değerlendirilir. Bu düzenleme, şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bu binaları içerir. Böylece, geçmişte kaçak olarak inşa edilmiş binaların da yasallaştırılması sağlanır.

İmar Barışı sürecinde önemli bir belge olan Yapı Kayıt Belgesi, yapıların yasal hale gelmesini sağlar ve yıkılmasını önler. Eğer binanız eskiyse, bu belge kentsel dönüşüm sürecine kadar geçerlidir. Yeni bir bina ise belge, binanın ömrü boyunca geçerlidir. Bu belge sayesinde, yapıya ait imar cezaları veya imar kirliliği gibi cezalardan muafiyet sağlanır.

İmar Barışı
İmar Barışı 3
İmar Barışı
İmar Barışı 4

Denizli İmar Barışı’ndan yararlanmak isteyen mülk sahipleri, aşağıdaki adımları izlemelidir:

  • Yapı Kayıt Belgesi Güncellemesi: İlk adım olarak, Yapı Kayıt Belgesi almış olan mülk sahipleri, Yapısal Mühendislik şirketine başvurmalıdır. Bu aşamada, belgedeki inşaat alanının mevcut duruma uygun olup olmadığı kontrol edilir ve gerekirse güncellenir.
  • Deprem Sigortası (DASK): Yapıya ait deprem sigortaları, mülk sahibi tarafından yaptırılmalıdır.
  • Emlak Vergisi Kaydı: Yapıya ait belediyede kaydı yoksa, emlak vergisi kaydı yaptırılmalıdır.
  • Zemin Tespit Tutanağı: Harita mühendisleri, yapı kayıt belgesi almış yapının zemin tespiti için ölçümler yapar ve bu tutanak Kadastro Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.
  • Mimari Proje Hazırlığı: Yapı kayıt belgesi almış mevcut yapının yerine uygun olarak bir mimari proje hazırlanır.
  • Tapu İşlemleri: Mimari proje ile birlikte tapu müdürlüğüne başvurulur ve mevcut yapının kat irtifakı tapuları çıkarılır.

Son olarak, Denizli İmar Barışı kapsamında elde edilen tapular ile bağlı olduğu belediyeye gidilir ve emlak beyanları ile adres (UAVT) kayıtları güncellenerek işlem tamamlanır.

Denizli İmar Barışı, imara aykırı yapıların yasal hale gelmesini sağlayarak mülk sahiplerine önemli avantajlar sunar. Bu düzenleme, Denizli’deki birçok mülk sahibi için mülkiyet sorunlarını çözmek ve yapılarını yasal hale getirmek için büyük bir fırsat sunar.

İmar Barışı nedir?

İmar Barışı, imara aykırı veya ruhsatsız yapıların yasallaştırılmasını amaçlayan bir düzenlemeyi ifade eder.

Kimler İmar Barışı'ndan yararlanabilir?

İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ve imara aykırı olan yapı sahipleri için geçerlidir.

İmar Barışı'nda ne tür yapılar yasallaştırılabilir?

İmar Barışı, konutlar, işyerleri, depolar gibi birçok farklı yapı türünü kapsar.

İmar Barışı için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru için genellikle tapu, yapı kayıt belgesi, mimari proje gibi belgeler gereklidir.

İmar Barışı'ndan yararlanmak zorunlu mu?

İmar Barışı'ndan yararlanmak zorunlu değildir, ancak imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunları çözme fırsatı sunar.